Inwestor: Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej

Termin realizacji: wrzesień – listopad 2008, czerwiec – wrzesień 2009
Zakres robót: Odbudowa dróg w miejscowościach: Groń, Leśnica, Brzegi, Czarna Góra , Rzepiska, Jurgów, polegająca na wykonaniu podbudowy żwirowej i tłuczniowej połączona z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej oraz odbudowa przepustów ramowych wraz z umocnieniem brzegów za pomocą koszy siatkowych i narzutów kamiennych.