Inwestor: Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej
Termin realizacji: listopad 2009 – czerwiec 2010
Zakres robót: Odbudowa drogi w Bukowinie Tatrzańskiej, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej połączonej z położeniem chodnika z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia ulicy.