labs

/labs
­

About labs

This author has not yet filled in any details.
So far labs has created 39 blog entries.

Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Szaflary po powodziach

Inwestor: Urząd Gminy w Szaflarach Termin realizacji: październik - listopad 2008, wrzesień - październik 2010, kwiecień - listopad 2011 Zakres robót: Modernizacja dróg w miejscowościach: [...]

Roboty budowlane, polegające na wykonaniu remontu nawierzchni i odwodnienia ul. Czajki w Kościelisku, realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Inwestor: Gmina Kościelisko Termin realizacji: kwiecień – lipiec 2011 Zakres robót: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie drogi (kanalizacja burzowa, korytka ściekowe z elementów [...]

Roboty budowlane, polegające na wykonaniu remontu nawierzchni i odwodnienia ul. Czajki w Kościelisku, realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Inwestor: Urząd Gminy w Kościelisku Termin realizacji: kwiecień – lipiec 2011 Zakres robót: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie drogi (kanalizacja burzowa, korytka ściekowe [...]

Remont drogi gminnej Pod Stancje w Bukowinie Tatrzańskiej

  Inwestor: Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Termin realizacji: listopad 2009 – czerwiec 2010 Zakres robót: Odbudowa drogi w Bukowinie Tatrzańskiej, polegająca na wykonaniu nowej [...]

Remont infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w miejscowościach Gron i Jurgów

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska Termin realizacji: maj – sierpień 2012 Zakres robót: Roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, frezowanie nawierzchni bitumicznych, wykonanie nawierzchni z [...]

Zimowe utrzymanie dróg, ulic i placów gminnych na terenie wszystkich sołectw Gminy Szaflary

Inwestor: Gmina Szaflary Termin realizacji: 2012 - 2015 okres zimowy Zakres robót: Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi odcinków dróg gminnych oraz inne roboty takie jak: załadunek [...]

Remont dróg po powodzi na terenie Gminy Lubień w miejscowościach: Lubień i Tenczyn

Inwestor: Gmina Lubień Termin realizacji: kwiecień – sierpień 2012 Zakres robót: Roboty ziemne, odwodnienie drogi, wykonanie przepustów, umocnienie skarp i dna rowów, wykonanie ubezpieczenia płytami [...]

Poprawa funkcjonalności centrum wsi Niedzica poprzez remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Groń – Trybsz – Niedzica ul. 3 Maja oraz w ciągu drogi gminnej ul. Św. Rozalii

Inwestor: Gmina Łapsze Niżne Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2012 Zakres robót: Rozbiórka starego chodnika, wykonanie podbudowy pod nowy chodnik, wykonanie nowego chodnika poprzez ułożenie [...]

Remont infrastruktury drogowej podczas powodzi na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

ytyryrtrytrty rytyrytrtuyiuyoitutoiuoi iy iuio

Translate »