labs

/labs
­

About labs

This author has not yet filled in any details.
So far labs has created 39 blog entries.

Usługi w zakresie wykonywania robót sprzętowych, remontowych i modernizacyjnych dróg gminnych, usług transportowych i innych realizowanych sukcesywnie robót komunalnych

Inwestor: Gmina Szaflary Termin realizacji: kwiecień 2012 – kwiecień 2015 Zakres robót: Wykonywanie prac ziemnych i drogowych związanych z naprawą dróg gminnych, polnych, obieranie i [...]

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska Termin realizacji: kwiecień 2014 - wrzesień 2014 Zakres robót: Remont cząstkowy nawierzchi asfaltowych poprzez frezowanie i uzupełnianie wyrw masą mineralno-bitumiczną oraz poprzez [...]

Bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2013r.

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ Termin realizacji: lipiec – listopad 2013 Zakres robót: Wykonanie remontów na całej szerokości jezdni oraz remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej, uzupełnianie [...]

„Ścieżka Łączy Spisz” remont drogi gminnej o nazwie lokalnej „Pod Upłoz” w miejscowości Kacwin pełniącej rolę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kacwin (PL) z Wielką Frankową (SK)”

Inwestor: Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego Nowy Targ Termin realizacji: maj – lipiec 2013 Zakres robót: Wykonanie podbudowy z kruszyw i nawierzchni ścieżki poprzez powierzchniowe [...]

Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Szaflary po powodzi w 2010 roku

Inwestor: Gminy Szaflary Termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2011 Zakres robót: Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Szaflary po powodzi w 2010 roku w miejscowościach: Szaflary [...]

Remont dróg rolniczych na terenie Gminy Lipnica Wielka w 2013 roku

Inwestor: Gmina Lipnica Wielka Termin realizacji: lipiec – sierpień 2013 Zakres robót: Remont 12 dróg - Wymiana przepustów, wykonanie podbudowy i nawierzchni żwirowej, uzupełnienie i [...]

Odbudowa po uszkodzeniach powodziowych w 2010 roku drogi gminnej w Falsztynie o nazwie lokalnej „Poza Skałę” oraz ubezpieczenia działki i budynku przedszkola wraz z ogrodzeniem w Łapszach Niżnych

Inwestor: Gmina Łapsze Niżne Termin realizacji: maj – lipiec 2011 Zakres robót: Rozbiórka nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy żwirowej dolnej i górnej, wykonanie nawierzchni z mieszanki [...]

Odbudowa po uszkodzeniach powodziowych w 2010 roku drogi gminnej w Falsztynie o nazwie lokalnej „Poza Skałę” oraz ubezpieczenia działki i budynku przedszkola wraz z ogrodzeniem w Łapszach Niżnych

Inwestor: Urząd Gminy w Łapszach Niżnych Termin realizacji: maj – lipiec 2011 Zakres robót: Rozbiórka nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy żwirowej dolnej i górnej, wykonanie nawierzchni [...]

Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/59 w leśnictwie Rabka (ur. Luboń)

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowy Targ Termin realizacji: wrzesień 2013 – czerwiec 2014 Zakres robót: Ścięcie poboczy w rejonie rowów, odmulenie i [...]

Remont dróg gminnych – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi „Furmaniec” w miejscowości Zubrzyca Dolna i Podwilk

Inwestor: Gmina Jabłonka Termin realizacji: wrzesień – październik 2011 Zakres robót: Roboty ziemne, mechaniczne karczowanie pni i zagajników, czyszczenie rowów, mechaniczne wykonanie koryta na całej [...]

Translate »