labs

/labs
­

About labs

This author has not yet filled in any details.
So far labs has created 39 blog entries.

Sprzedaż materiałów budowlanych

Firma świadczy usługi dostaw materiałów budowlanych oraz kruszyw w miejsce i czas wskazane przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego. Dostawy odbywają się samochodami ciężarowymi oraz [...]

Wynajem środków transportowych

Firma świadczy usługi transportowe samochodami ciężarowymi o ładowności od 3 ton po ciągniki samochodowe do ok. 30 ton także z naczepą niskopodwoziową do przewozu ciężkich [...]

Budowy i remonty dróg i placów

Firma realizuje roboty drogowe w szerokim asortymencie od całkowitej przebudowy dróg po remonty cząstkowe. Budowa i remonty dróg realizowane są od robót ziemnych i wykonania [...]

Letnie utrzymanie dróg

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie i uzupełnianie wyrw masą mineralno-bitumiczną oraz poprzez powierzchniowe utrwalenie spękań emulsją asfaltową i grysem bazaltowym na drogach powiatowych i [...]

Zimowe utrzymanie dróg

Odśnieżanie dróg i posypywanie materiałami uszorstniającymi, zwalczanie śliskości i odladzanie, usługa sprzętowa polegająca na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego, wywóz śniegu, ścinanie [...]

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Termin realizacji: 2012 - 2015 okres zimowy Zakres robót: Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi, usługa sprzętowa polegająca na załadunku [...]

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i placów gminnych oraz poboczy żwirowych w ciągu tych dróg na terenie Gminy Szaflary

Inwestor: Gmina Szaflary Termin realizacji: luty 2012 - 2015 Zakres robót: Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami bazaltowymi oraz masą mineralno-bitumiczną na drogach gminnych, frezowanie nawierzchni, [...]

Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

Inwestor: Gmina w Bukowina Tatrzańska Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2014 Zakres robót: Remonty nawierzchni żwirowych na drogach gminnych, pobieranie i wykonywanie rowów odwadniających, zakładanie [...]

Świadczenie usług sprzętowych związanych z letnim utrzymaniem dróg

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Termin realizacji: marzec – grudzień 2014 Zakres robót: Świadczenie usługi sprzętowej z zakresu letniego utrzymania dróg, związanej z [...]

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jabłonka

Inwestor: Gmina Jabłonka Termin realizacji: maj – sierpień 2014 Zakres robót: Remont 64 dróg na terenie Gminy Jabłonka w miejscowościach: Jabłonka, Orawka, Chyżne, Lipnica Mała, [...]

Translate »