Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Termin realizacji: sezon zimowy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Zakres robót: usługa zimowego utrzymania infrastruktury komunalnej, w zakres której wchodzi odśnieżanie, usuwanie śniegu i błota pośniegowego, posypywanie materiałami uszorstniającymi
i chemicznymi dróg, placów i chodników powiatowych.