Inwestor: Gmina Szaflary.

Termin realizacji: maj-czerwiec 2016.

Zakres robót: remont polegający na zastąpieniu żwirowo-gruntowej nawierzchni placu postojowego na nawierzchnię z kostki betonowej, w zakres którego wchodziło karczowanie pniaków, korytowanie, wykonanie podbudowy dolnej i górnej, ułożenie obrzeży i nawierzchni chodnika z kostki betonowej, w tym ukształtowanie wodościeku z kostki, regulacja studni kanalizacyjnej.