Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Termin realizacji: marzec – grudzień 2014

Zakres robót: Świadczenie usługi sprzętowej z zakresu letniego utrzymania dróg, związanej z koszeniem traw w pasach drogowych dróg powiatowych przy użyciu jednostek sprzętowych wykonawcy. Świadczenie usług sprzętowych z zakresu letniego utrzymania dróg przy robotach drogowo-mostowych, związanych z renowacją rowów i poboczy, transportem materiałów, usuwaniem zanieczyszczeń z pasa drogowego przy użyciu jednostek sprzętowych wykonawcy,