Inwestor: Gmina Szaflary

Termin realizacji: luty 2012 – 2015

Zakres robót: Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami bazaltowymi oraz masą mineralno-bitumiczną na drogach gminnych, frezowanie nawierzchni, obcinanie krawędzi ubytku przecinarką do nawierzchni asfaltowych, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy żwirowej, zagęszczenie ułożonej masy.