Inwestor: Babiogórski Park Narodowy.

Termin realizacji: sierpień 2016.

Zakres robót: remont drogi zrywkowej o nawierzchni gruntowo-żwirowej, uszkodzonej w wyniku nawałnicy, w zakres którego wchodziło w szczególności: korytowanie, remont rowu przydrożnego (odmulenie, pogłębienie), profilowanie i zagęszczenie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń, kliniec), montaż poprzecznych wodospustów z belek drewnianych.