Inwestor: Gmina Lubień.

Termin realizacji: wrzesień 2016.

Zakres robót: remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, w zakres którego wchodziła w szczególności: zabudowa rowu korytkami ściekowymi betonowymi, przebudowa przepustu rurowego wraz ze ściankami czołowymi, przebudowa wjazdu brukowanego, przebudowa wjazdu asfaltowego, utwardzenie pobocza kruszywem łamanym, umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi.