Inwestor: Nadleśnictwo Krościenko.

Termin realizacji: czerwiec-sierpień 2016.

Zakres robót: przebudowa drogi leśnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w zakres której wchodziło w szczególności: fragmentaryczne korytowanie, mechaniczne ścinanie poboczy, remont rowu przydrożnego (odmulenie, pogłębienie), profilowanie i zagęszczenie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń, kliniec), montaż przepustu poprzecznego wraz ze studnią wlotową i wylotową z belek drewnianych.