Inwestor: Nadleśnictwo Krościenko.

Termin realizacji: wrzesień-listopad 2016.

Zakres robót: przebudowa drogi leśnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w zakres której wchodziło w szczególności: fragmentaryczne korytowanie, mechaniczne ścinanie poboczy, remont rowu przydrożnego (odmulenie, pogłębienie), profilowanie i zagęszczenie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń, kliniec), montaż przepustu w ciągu rowu wraz ze studnią wlotową i wylotową z belek drewnianych, wymiana studni wlotowych i wylotowych w zabudowie kaszycowej, budowa ścian oporowych w zabudowie kaszycowej z belek w ilości ponad 160m3 drewna.