Inwestor: Gmina Biały Dunajec.

Termin realizacji: czerwiec-sierpień 2016.

Zakres robót: remont drogi osiedlowej o nawierzchni asfaltowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: zabudowa rowu korytkami ściekowymi betonowymi typu kolejowego oraz typu przejazdowego, wykonanie fragmentu kanalizacji opadowej z rur fi 400, budowa studni zbiorczej-rewizyjnej, wykonanie studzienek rewizyjnych jako przejście z wodościeku do studni zbiorczej, ułożenie warstwy profilowej-wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, ułożenie pobocza żwirowego, wykonanie zjazdów utwardzonych, montaż barier drogowych jednostronnych, wykonanie wylotu brukowanego z kamienia na zaprawie betonowej.