Inwestor: Gmina Jabłonka

Termin realizacji: maj – sierpień 2014

Zakres robót: Remont 64 dróg na terenie Gminy Jabłonka w miejscowościach: Jabłonka, Orawka, Chyżne, Lipnica Mała, Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna: wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego, uzupełnienie i wyrównanie podbudowy górnej tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz remont odwodnienia dróg, wykonanie poboczy