Inwestor: Gmina Rabka-Zdrój.
Termin realizacji: lipiec-sierpień 2015.
Zakres robót: przebudowa ścieżki leśnej o nawierzchni żwirowej, jako połączenie drogi gminnej
z cmentarzem wojennym – żydowskim, w zakres którego wchodziło w szczególności: wytyczenie szlaku pieszego przez pagórkowate tereny leśne (wycinka krzaków, kolidujących drzew), korytowanie z jednoczesnym ustaleniem niwelety szlaku, montaż przepustów rurowych w poprzek ścieżki wraz z obudową kamienną wlotów i wylotów, profilowanie i zagęszczenie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń, kliniec), montaż okrawężnikowania z belek drewnianych, montaż barieroporęczy drewnianych, wykonanie górnej warstwy podbudowy na drodze gminnej – dojazdowej i na placu manewrowym przed cmentarzem, montaż tablic informacyjnych drewnianych i drogowskazów.