Inwestor: Nadleśnictwo Nowy Targ.
Termin realizacji: październik-grudzień 2015.
Zakres robót: przebudowa mostu w ciągu drogi dojazdowej do lasu i leśniczówki, w zakres której wchodziło w szczególności: wykonanie zastępczego mostu pieszo-jezdnego, demontaż istniejącego mostu o konstrukcji stalowo-drewnianej i zastąpienie jej prefabrykatami żelbetowymi ramowymi o wym. 2500x1500mm o łącznej szerokości 8m, wykonanie płyty dennej i płyty na wierzchu konstrukcji, wykonanie wlotu i wylotu wraz ze skrzydłami i gzymsami, częściowa regulacja koryta potoku na wlocie i na wylocie mostu, wykonanie nawierzchni mineralno- bitumicznej na jezdni, montaż barieroporęczy.