Inwestor: Gmina Biały Dunajec.

Termin realizacji: lipiec-sierpień 2016.

Zakres robót: remont polegający na zastąpieniu żwirowo-gruntowej nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej, w zakres którego wchodziło korytowanie, wykonanie podbudowy dolnej i górnej, ułożenie krawężników na płask, obrzeży i nawierzchni chodnika z kostki betonowej, uzupełnienie nawierzchni asfaltowej wzdłuż krawężnika.