Inwestor: Gmina Szaflary.

Termin realizacji: wrzesień 2016.

Zakres robót: remont drogi osiedlowej o nawierzchni żwirowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: zabudowa krawędzi jezdni korytkami ściekowymi betonowymi, montaż rusztu stalowego na zjeździe do posesji, montaż wodościeku poprzecznego typu Aco-drain D400, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego.