Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Termin realizacji: 2012 – 2015 okres zimowy

Zakres robót: Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi, usługa sprzętowa polegająca na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych, montaż siatek przeciwśnieżnych, pozimowe sprzątanie dróg.