Budowa i remonty dróg

//Budowa i remonty dróg
­

Przebudowa – remont dróg gminnych w gminie Szaflary (Skrzypne, Maruszyna, Szaflary)

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: wrzesień-październik 2015. Zakres robót: przebudowa drogi gminnej, w zakres której wchodziło w szczególności: fragmentaryczne frezowanie istniejącego dywanika, poszerzenie jezdni wraz [...]

Przebudowa drogi gminnej – Droga do Filipków oraz placu gminnego przy OSP w miejscowości Dzianisz

Inwestor: Gmina Kościelisko. Termin realizacji: lipiec-sierpień 2015. Zakres robót: przebudowa nawierzchni placu i jezdni nawierzchni asfaltowej, w zakres którego wchodziło poszerzenie jezdni poprzez rozkopanie wąwozu, [...]

Przebudowa drogi gminnej – ul. Pitoniówka oraz placu gminnego przy OSP w miejscowości Kościelisko

Inwestor: Gmina Kościelisko. Termin realizacji: lipiec-sierpień 2015. Zakres robót: przebudowa nawierzchni placu i jezdni nawierzchni asfaltowej, w zakres którego wchodziło fragmentaryczne frezowanie nawierzchni, budowa kanalizacji [...]

Przebudowa drogi leśnej Rabka w oddz. 9,11

Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Nowy Targ. Termin realizacji: lipiec-listopad 2015. Zakres robót: przebudowa drogi leśnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w [...]

Przebudowa ul. 3 Maja oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w Jabłonce

Inwestor: Gmina Jabłonka. Termin realizacji: lipiec-sierpień 2015. Zakres robót: przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 7, obok m.in. obiektu handlowo-usługowego firmy [...]

Remont nawierzchni asfaltowej placu manewrowego przed budynkiem magazynu biomasy w miejscowości Maniowy

Inwestor: Gmina Maniowy/firma Novum. Termin realizacji: czerwiec 2015. Zakres robót: remont nawierzchni placu o nawierzchni asfaltowo-trylinkowej, w zakres którego wchodził demontaż elementów betonowych, korytowanie, uzupełnienie [...]

Remont dróg gminnych na terenie gminy Jabłonka

Inwestor: Gmina Jabłonka. Termin realizacji: czerwiec-sierpień 2015. Zakres robót: Remont 45 dróg na terenie Gminy Jabłonka w miejscowościach: Jabłonka, Orawka, Podwilk, Chyżne, Lipnica Mała, Zubrzyca [...]

Odbudowa drogi gminnej „Rząski” (K420016) w miejscowości Gliczarów w km 0+000 – 0+350

Inwestor: Gmina Biały Dunajec. Termin realizacji: maj-lipiec 2015. Zakres robót: odbudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, uszkodzonej w wyniku powodzi, w zakres której wchodziło w [...]

Remont drogi gminnej nr K440338, działka nr ewid. 18070/1, Trzopowa w Sidzinie w km 0+400 – 1+990 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Inwestor: Gmina Bystra-Sidzina. Termin realizacji: maj-czerwiec 2015. Zakres robót: remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej, uszkodzonej w wyniku powodzi, w zakres którego wchodził w szczególności: [...]

Przebudowa drogi gminnej nr K360612 w miejscowości Maniowy

Inwestor: Gmina Czorsztyn z siedzibą w Maniowach. Termin realizacji: maj 2015. Zakres robót: przebudowa wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 969, drogi gminnej prowadzącej [...]

Translate »