Budowa i remonty dróg

//Budowa i remonty dróg
­

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na os. Nowe w Nowym Targu

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ Termin realizacji: sierpień-wrzesień 2016. Zakres robót: remont drogi osiedlowej o nawierzchni żwirowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: zabudowa rowu [...]

Budowa odwodnienia drogi gminnej (dz. nr ewid. 12494/1) z odprowadzeniem wód do cieku wodnego (dz. nr ewid. 12605/1) w miejscowości Biały Dunajec, w zakresie obejmującym budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę drogi gminnej

Inwestor: Gmina Biały Dunajec. Termin realizacji: sierpień-wrzesień 2016. Zakres robót: budowa polegająca na ujęciu wód opadowych z terenów przyległych i rowu przydrożnego w kolektor kanalizacji [...]

Remont drogi gminnej „Kościelnych” nr K440663 w miejscowości Łętownia w km 0+500 – 1+100

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ Termin realizacji: lipiec-sierpień 2016. Zakres robót: remont drogi osiedlowej o nawierzchni żwirowej i częściowo nakrapianej, w zakres którego wchodziło w [...]

Remont drogi ul. Starokrakowska w km 0+040 – 0+200, działka ewid. nr 2337/1

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ Termin realizacji: maj-czerwiec 2016. Zakres robót: remont drogi osiedlowej o nawierzchni żwirowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: wykonanie dolnej [...]

Remont dróg tłuczniowo-żwirowych na terenie gminy Jabłonka

Inwestor: Gmina Jabłonka. Termin realizacji: lipiec-październik 2016. Zakres robót: Remont dróg na terenie Gminy Jabłonka w miejscowościach: Podwilk, Jabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Zubrzyca Dolna i [...]

Remont drogi rolnej Dzielna w miejscowości Toporzysko o długości 1140m

Inwestor: Gmina Jordanów. Termin realizacji: wrzesień-październik 2016. Zakres robót: remont drogi gminnej do pól o nawierzchni żwirowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: wycinka krzaków, [...]

Remont infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2010 r: „Remont drogi bez nazwy nr K362720200 boczna do ul. Kowaniec w km 0+260 – 0+290”

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ. Termin realizacji: listopad – grudzień 2015. Zakres robót: zabezpieczenie korpusu stromej drogi miejskiej o nawierzchni asfaltowej, oberwanego wskutek wielokrotnych, nawalnych [...]

Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/250 nr 4 w Leśnictwie Łapsze

Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Krościenko. Termin realizacji: październik-listopad 2015. Zakres robót: przebudowa drogi leśnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w zakres [...]

Remont drogi gminnej ul. Banacha nr K440518 w miejscowości Jordanów w km 0+150 – 0+366,4 zniszczonej lub uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej mającej miejsce w maju 2014 roku

Inwestor: Gmina Miasto Jordanów. Termin realizacji: październik-listopad 2015. Zakres robót: remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej i gruntowej, w ciągu ulicy Banacha uszkodzonej w wyniku [...]

Remont drogi oraz chodnika wraz z kanalizacją deszczową – ulica Podhalańska w miejscowości Pyzówka

Inwestor: Gmina Nowy Targ. Termin realizacji: październik-listopad 2015. Zakres robót: remont nawierzchni jezdni żwirowej drogi powiatowej, w zakres którego wchodziło wykonanie kanalizacji opadowej w ciągu [...]

Translate »