Oferta

/Oferta
­

Budowy i remonty dróg i placów

Firma realizuje roboty drogowe w szerokim asortymencie od całkowitej przebudowy dróg po remonty cząstkowe. Budowa i remonty dróg realizowane są od robót ziemnych i wykonania [...]

Letnie utrzymanie dróg

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie i uzupełnianie wyrw masą mineralno-bitumiczną oraz poprzez powierzchniowe utrwalenie spękań emulsją asfaltową i grysem bazaltowym na drogach powiatowych i [...]

Zimowe utrzymanie dróg

Odśnieżanie dróg i posypywanie materiałami uszorstniającymi, zwalczanie śliskości i odladzanie, usługa sprzętowa polegająca na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego, wywóz śniegu, ścinanie [...]

Translate »