Inwestor: Gmina w Bukowina Tatrzańska

Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2014

Zakres robót: Remonty nawierzchni żwirowych na drogach gminnych, pobieranie i wykonywanie rowów odwadniających, zakładanie przepustów drogowych, zabezpieczanie dróg zagrożonych osunięciem kamieniami i koszami siatkowo-kamiennymi, wykonywanie wykopów, przewóz mas ziemnych oraz plantowanie terenu, transport materiałów niezbędnych do wykonania powyższych robót.