Inwestor: Gmina Szaflary.

Termin realizacji: marzec-grudzień 2018.

Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury komunalnej, w szczególności drogowej,
w zakres której wchodzi wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz emulsją asfaltową i grysem bazaltowym, uzupełnienie poboczy tłuczniem i klińcem oraz destruktem asfaltowym.