Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Termin realizacji: październik-listopad 2016.

Zakres robót: remont pobocza drogi powiatowej w zakres którego wchodziło w szczególności ścinanie i korytowanie na poszerzeniu jezdni, wykonanie górnej warstwy podbudowy w dwóch różnych frakcjach.